top of page

Time and location

1. juni 2022 kl. 07:30:00

Sandsliåsen 50, 5254 Bergen, Norway

Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår.  Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt. Vi starter begge dagene sammen før lunsj, stands og mingling, og deler oss deretter i to parallelle spor.

About the event

Digitale Helsedager

Felles løsninger på tvers av fag og sektor

bottom of page