top of page

Time and location

9. mars 2022 kl. 09:00:00

Haukelandsbakken 31, 5009 Bergen, Norway

Hva skal til for å lykkes med opplæring og implementering av nye teknologiske løsninger?


Implementering handler ikke bare om systemer og devicer, det handler også om menneskene som skal bruke teknologien i sin arbeidshverdag. En ny løsning er ikke hele svaret på utfordringene. Vi må også jobbe annerledes, tenke annerledes, og føle oss trygge på teknologien for at det skal fungere og gi full effekt.


Hvordan kan vi bidra til å gjøre helse- og omsorgsektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny teknologi i tjenesten? Hvordan kan vi øke de ansattes evne til å ta imot nye løsninger, slik at de raskere blir tryggere på teknologien som rulles ut?

About the event

E-helse og velferdsteknologi

Hva skal til for å lykkes med opplæring og implementering av nye teknologiske løsninger?

bottom of page