top of page

Time and location

27. oktober 2022 kl. 13:30:00

Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken, Bergen, Norway

Roald Omdal fekk forskingsprisen for sitt mangeårige arbeid med å finne ei objektiv og vitskapeleg forklaring på fatigue, som rammar pasientar med blant anna autoimmune sjukdommar.


Geir Strandenes har gjort innovasjon utav blod. Gjennom sitt prosjekt Blood Far Forward har han endra akuttmedisinsk livreddande behandling både i Helse Bergen og seinare i resten av Noreg og internasjonalt.

About the event

Eureka

Eureka Lecture

bottom of page