top of page

Time and location

19. september 2023 kl. 09:30:00

Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken, Bergen, Norway

Teknologi som gir flere varme hender 
Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta.  

Det er vi som er vår beste beredskapsplan:
Agnes Tvinnereim, co- etablerer av “Bærekraftig liv på Landås” 
Helsevesenet må utvikle uten å utvide: Kristian Amlie deler ni identifiserte barrierer og suksessfaktorer for innovasjon og nyskaping

Psykisk helse – tidlig innsats er ressursbesparende på lang sikt! 
Ingvar Bjelland - Vil avdekke mulige psykiske problemer allerede i barnehagen.

Potensiale for helsenæring i Bergen 
•   Utfordringene og mulighetene innenfor innovasjon i helsesektoren i Bergen  Rozina Nazir
•   Muligheter og branding av helsesektoren i Bergen - Marthe Reinkind, EY Bergen 
Bli kjent med nye innovative helsetjenester på Vestlandet  

Sofasamtale med startups og Helse Bergen


Oppsummering og avrunding
Kl 15:00 – Takk for nå!

About the event

Hjerterom

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren.

bottom of page