top of page

Time and location

25. oktober 2023 kl. 09:00:00

Haukelandsbakken 31, Bergen, Norway

About the event

Leve bedre med kreft - arbeidsverksted

Arbeidsverksted med Vestlandsmiljøet til samfunnsoppdraget på kreft

Hva synes kreftpasientene og pårørende om overgangen mellom sykehus og hjem? Hva kan vi gjøre sammen for bedre livskvalitet?

bottom of page