top of page

Time and location

16. juni 2022 kl. 09:00:00

Haukelandsbakken 31, 5009 Bergen, Norway

​Bruken av VR-basert simuleringsteknologi har auka kraftig dei seinare åra. Samstundes med at teknologien har utvikla seg, har fleire bransjar sett potensiale i å gjere ting på nye måtar. ​​Byggebransjen, reiselivsnæringa, media og helsesektoren er døme på bransjar som skapar nytteverdi gjennom å utvikle nye tenester innan VR.

About the event

Tekprat VR

Denne gangen skal det handle om VR

bottom of page